Les etiquetes dels electrodomèstics

L’etiqueta energètica és una eina informativa que indica la quantitat d’energia que consumeix un electrodomèstic i l’eficiència amb què utilitza aquesta energia, a més d’altres dades complementàries de l’aparell. Existeixen set classes d’etiquetes energètiques que es tipifiquen, en funció dels consums elèctrics, en diferents colors i amb lletres de l’abecedari de la A (més eficient) fins a la G (menys eficient). D’aquesta manera, els usuaris poden valorar i comparar al mateix moment de la compra el rendiment energètic dels diferents models d’un mateix tipus d’electrodomèstic. Les comparacions únicament es poden fer entre electrodomèstics del mateix tipus. Per exemple, no és comparable el consum elèctric d’una rentadora de classe A amb el d’un rentavaixella de la mateixa classe, però sí amb el d’una altra rentadora de classe C. L’etiqueta ha d’estar sempre visible en l’aparell exposat. En els casos de vendes per catàleg, per Internet o per qual sevol altre mitjà. 

És una foto sobre les etiquetes dels electrodomèstics: font

Informació extreta de: font.