Opinem

Nosaltres us recomanem els electrodomèstics ECO, perque gasten menys energia. Tot i ser més cars en la seva compra, a la llarga compensa aquest estalvi d’energia. A més a més, respecten en major grau el medi ambient. 

No obstant, hi ha persones que opten per comprar electrodomèstics convencionals, que tot i que gastin més energia, són més barats a l’hora de fer-ne la compra. 

Així doncs, ens mostrem a favor dels electrodomèstics eco, creiem que és una bona aposta de futur. 

Mans fent diferents opinions: font.